Duyurular

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Mühendislik Fakültesi Mazeret Sınavı Başvuruları

26.10.2018

MAZERET SINAVI BAŞVURUSU

2018-2019 güz yarıyılı mazeret sınavları katılımı için Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Sınavlar konulu 22. maddesi hükümleri geçerli olacaktır.

Mazeret sınavı tarihi Fakülte Kurulun Toplantısı ile belirlenip ilan edilecektir.

Ekte Mazeret Sınavı Başvuru Formu bulunmaktadır. Ekli Form ile başvuru yapılacaktır.

Sağlık sebebi ile mazeret sınavı hakkı isteyen öğrenciler, rapor aldıkları günden itibaren 3 (üç) gün içerisinde mazeret sınavı talebi dilekçesi ile birlikte Fakülte Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Süresinde teslim edilmeyen rapor ve dilekçeler kabul edilmeyecektir.  (Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Sınavlar konulu 22. Maddesi f bendi 2. fıkrası)

Örneğin; 05.11.2018 Pazartesi alınan rapor en geç 07.11.2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar dilekçe ile birlikte teslim edilmelidir. Sadece 09.11.2018 Cuma günü alınan raporlar 12.11.2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar dilekçe ile birlikte teslim edilmelidir.

Alınan raporlarda, raporun alındığı tarih, saat bilgilerine, ıslak imza ve kaşe olup olmadığına dikkat edilmelidir.  Eksik bilgileri olan raporlar kabul edilmeyecektir.

Sınavları çakışan ve başka mazereti olan öğrenciler mazeret dilekçelerini en geç 09.11.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar teslim etmelidir. Sonrasında verilen dilekçeler kabul edilmeyecektir.

Yönergenin ilgili maddesi aşağıdaki gibidir.

           

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM – ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

f) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, tespit ve ilân edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. Geçerli mazeretlere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacı ile bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere ve yarışmalara Üniversitenin izni ile katılan öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararı ile sınavlarda mazeretli sayılırlar.

2) Sağlıkla ilgili mazeretlerin herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi gereklidir. Rapor alındığı tarihten itibaren üç gün içinde Üniversiteye teslim edilir. Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır. Raporu olduğu halde sınava giren öğrencilerin girmiş oldukları sınavlar iptal edilir ve haklarında soruşturma açılır.

3) Belgelemek koşulu ile yönetim kurullarınca kabul edilebilecek mazeretler.

Ek  MAZERET SINAVI BAŞVURU FORMU