Bölümler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

Yazılım Mühendisliği Bölümünün temel amacı, ülke ihtiyaçlarını dikkate alarak mühendislik temel eğitim ve formasyonu çerçevesinde bilgi sistemleri ve bilgisayar yazılımları geliştirme konusunda uzmanlaşmış, bilgili, ilkeli, alanında dünyadaki gelişmeleri  izleyebilen ve bilimsel çalışmalar yapabilen, hem kamu hem özel kuruluşlarda çalışabilecek ya da kendi işini kurabilecek nitelikli mühendis ve yönetici adayları yetiştirerek bu alanda  ülkeye katkı sağlamaktır.

Yazılım Mühendisliği Bölümünün temelinde, her türlü yazılıma dayalı sistemlerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, analiz, geliştirme ve test süreçlerine  ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması hususunda bilgi ve becerilere sahip uluslararası nitelikte mühendisler yetiştirmek ve yazılım alanında yürütülecek araştırmalarla bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

Yazılım Mühendisliği Bölümünün Lisans Programında eğitim - öğretim faaliyetleri hem teorik hem uygulamalı şekilde gerçekleştirilmektedir. Program kapsamı öğrencilere genel mühendislik bilgisini içeren yazılım mühendisliğine giriş, mühendislik etiği gibi dersler, yazılım yönetimi bilgisini içeren yazılım  proje yönetimi, yazılım kalite güvencesi gibi dersler,   mesleki temel bilgiler içeren ayrık matematik, programlama dilleri, veri yapıları, algoritmalar, işletim sistemleri gibi derslerden oluşmaktadır.  Ayrıca programda mesleki beceriler kazandıran ve güncel yazılım - donanım araçlarıyla donatılan laboratuvarlarda  yapılan uygulama dersleri mevcuttur. Öğrenciler zorunlu derslerin yanında hem alan dışı ve hem de mesleğe yönelik alan içi çeşitli seçmeli dersler de alabilmektedir.

Yazılım Mühendisliği istihdam alanı oldukça geniş ve çeşitlidir. Mezunlar hem özel sektörde hem de kamu kurumları, üniversite ve diğer eğitim kurumlarında çalışabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabilmektedirler.

Yazılım Mühendisliği Bölümüne girmek, mezun olabilmek ve bu meslekte başarılı olmak isteyenlerin, sayısal düşünme gücüne ve matematiksel mantığa sahip olmaları gerekmektedir. Karakter olarak da dikkatli, sakin, sabırlı olmaları gerekmektedir. Yalnız başına problemleri çözebilmeli, icat etme ve yeni çözümler bulma yeteneğine sahip olmalıdırlar. Hem karmaşık  problemleri çözümleme aşamalarında  hem de yazılım-donanım geliştirme projelerinde takım içinde çalışabilme yeteneğine sahip olmalıdırlar.

Haliç Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 2020-2021 akademik yılında güz döneminde  eğitime başlayacaktır. Bölüm, Istanbul’un merkezinde, ulaşımı kolay, bilgisayar firmalarının odağında olup, hızlı ve dinamik yaşayan bir öğrenci kesimine hizmet vermektedir. Lisans program eğitim dili İngilizcedir. Öğretim Üyeleri tarafından derslerde  Yazılım Mühendisliğinin en güncel temel ders kitapları okutulmaktadır.

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı 

2020-2021

Puan Türü

SAY

Eğitim Dili

İngilizce

Hazırlık

Zorunlu (Sınav Puanına Göre Muafiyetle)

Eğitim Süresi

5 Yıl

Yerleşke Bilgisi

Sütlüce Yerleşkesi

Bölüm Başkanın Mesajı

Değerli Öğrencilerimiz;

Teknolojinin hızla geliştiği  bir dönemde yazılımın önemi gün geçtikçe artmaktadır. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan Sanayi Devrimi Bilişim Teknolojilerini ve Endüstriyi bir araya getirmektedir. Yazılımlar artık hem günlük hem de profesyonel  hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Günümüzde Nesnelerin İnterneti, Bulut Bilişim, Siber Güvenlik, Yapay Zeka, Simülasyon vs gibi yazılım kullanım alanları mevcuttur.

Böyle bir dönemde yazılım artık basit bir işlemlerde bize yardımcı olabilecek araç değil, hayatımızın her alanını  büyük  ölçüde etkileyen bir  bileşen olarak varlığını sürdürmektedir. Bundan dolayı sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve doğru çalışan yazılımlar üretmek şarttır.

Haliç Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümümüz bu tür yazılımları yapabilen ve yazılım geliştirme süreçlerini bilinçli olarak yönetebilen uzman kişilerin -  Yazılım Mühendislerinin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Bu hedefe ulaşabilmek için Bölümümüzün müfredatında çeşitli dersler bulunmaktadır. Bu derslerin bir kısmı yazılım üretimine  dair  bilgi elde  edinme  ve beceri kazandıran derslerdir.

Aynı zamanda müfredatımızda yazılımların doğru bir şekilde organize edilen süreçler altında ve standartlara uygun bir şekilde geliştirilmesine yönelik derslerimiz de  bulunmaktadır.

Ayrıca Müfredatımızda, Siz Değerli Öğrencilerimizin, ilgi alanlarınıza yönelik, birtakım seçmeli dersler bulunmaktadır.

Bölümümüzde öğrencilerimize eğitim – öğretim sürecinde gerekli olan ve devamlı olarak güncellenen yazılım -  donanım araçlarıyla donatılan laboratuvarlar sunulmaktadır.

Öğrencilerimizin gerçek iş hayatını tecrübe edinmeleri  için  eğitim - öğretim  süreci boyunca toplam 60 iş günü olan  Endüstri Stajı yapmaları gerekmektedir.

Bölümümüz Mezunları Yazılım Mühendisi unvanı alınmasına hak kazanarak, yazılım analizi, yazılım tasarımı, yazılım geliştirme, yazılım test ve güvenirliliği, yazılım yönetimi alanlarında başta olmak üzere, yazılımın ihtiyaç duyulduğu her yerde iş bulma imkanına sahiptirler.

Günümüzde giderek artan bir oranda talep edilen yazılım mühendislerinin en önemli özelliği, problemlere mühendislik eğitiminin kazandırdığı sistemsel yaklaşım, analiz ve sentezle çözümler geliştirme yeteneğidir.

Bölümümüzde Görüşmek Dileğiyle!

Dr. Öğretim Üyesi Elif ALTINTAŞ KAHRİMAN

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Başkanı