Bölümler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Makine Mühendisliği (İngilizce)

Makine mühendisliği; temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojileri kullanarak mekanik sistemlerin tasarımı, analizi, imalatı ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen elemanlar yetiştiren bir mühendislik dalıdır. Temel mühendislik dallarından biri olan makine mühendisliğinin önemi, teknolojik gelişmelere paralel olarak artmaktadır.

Bu bölümden mezun olanlar her türlü mekanik ve enerji sistemlerinin tasarım ve imalatı; ısıtma-soğutma, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri; sıhhi tesisat, gaz tesisatı, yangın tesisatı ve asansör tesisatı; otomotiv sanayi ve taşıt araçları yapımı; bakım ve onarım; mekatronik, robotik ve biyomekanik alanlarında çalışabilirler. Ayrıca, bu elemanların kendi adlarına işyeri açma olanakları da vardır.

Makine mühendisleri takım tezgâhları, otomotiv sektörü, otomasyon, malzeme bilimi, enerji, gaz ve buhar türbinleri, pistonlu kompresörler, nükleer reaktörler, içten yanmalı motorlar, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemleri gibi temel konularla ilgilenirler. Ayrıca, dayanıklı ev aletleri, otomotiv, havacılık, medikal cihazlar, inşaat, ısıtma-soğutma ve iklimlendirme, enerji, savunma sanayi, deniz endüstrisi, tarım endüstrisi gibi sektörlerde de çalışırlar.  Aynı zamanda köprü, baraj gibi büyük projelerden tek bir ürünün üretildiği yerlere kadar uzanan geniş bir alanda çalışma olanağına sahiptirler. Kısaca söylemek gerekirse, makine mühendisleri üretim yapan sanayi kuruluşlarının hemen hemen hepsinde çalışma imkânı bulabilirler.

Üniversitemiz Makine Mühendisliği Bölümü, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında başlamış olduğu eğitim-öğretim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmektedir. Şöyle ki, öğrencilerimizin bu bölümden Makine Mühendisi unvanı ile mezun olabilmeleri için öngörülen sayıda teorik ders, uygulama ve laboratuvardan başarılı olmaları ve 30’u üretim, 30’u da mühendislik olmak üzere toplam 60 iş günü staj yapmaları gerekmektedir.

Lisansüstü faaliyetler kapsamında ise, çalışan ve kendini geliştirmek isteyen mühendisler için akşamları eğitim-öğretim yapan Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır. 

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı 

2020-2021

Puan Türü

SAY

Eğitim Dili

İngilizce

Hazırlık

Zorunlu (Sınav Puanına Göre Muafiyetle)

Eğitim Süresi

5 Yıl

Yerleşke Bilgisi

Sütlüce Yerleşkesi

Bölüm Başkanın Mesajı

Değerli Öğrencilerimiz,

Makine mühendisliği; temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojileri kullanarak mekanik sistemlerin tasarımı, analizi, imalatı ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen elemanlar yetiştiren bir mühendislik dalıdır. Temel mühendislik dallarından biri olan makine mühendisliği, içerisinde pek çok disiplini barındırmaktadır. Bunlara örnek olarak mekanik, malzeme bilimleri, konstrüksiyon ve imalat, makine teorisi ve dinamiği, termodinamik, enerji ve otomotiv alanları verilebilir.

Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler Makine Mühendisi Unvanı almaktadırlar. Makine mühendisleri mekanik ve enerji sistemlerinin tasarım ve imalatı, ısıtma-soğutma ve havalandırma sistemleri, taşıt aracı yapımı, gemi inşaatı, sıhhi tesisat, gaz tesisatı, yangın tesisatı, asansör tesisatı, otomotiv sanayi, uzay ve havacılık sanayi, savunma sanayi, robot teknolojisi ve biyomekanik alanlarında çalışabilirler. Kısaca söylemek gerekirse, makine mühendisleri ülke sanayisinin gelişmesinde ve toplumun huzur, güven ve refaha kavuşmasında büyük rol oynarlar.

Bölümümüz eğitim-öğretim planında matematik, fizik, mühendislik çizimi, statik mukavemet, malzeme bilimi, termodinamik, üretim yöntemleri, makine elemanları ve makine teorisi gibi zorunlu derslerin yanı sıra alan içi ve alan dışı pek çok seçimli ders yer almaktadır. Bunlara ek olarak son sınıf öğrencilerine yaptırılan bitirme ve tasarım projeleri makine mühendisliği eğitim ve öğretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz sanayi kuruluşlarında otuzu mühendislik, otuzu yönetim olmak üzere toplam altmış iş günü staj yaparak meslekle ilgili bilgi ve uygulamaları öğrenme fırsatını yakalamaktadırlar. Böylece öğrencilerimiz iş hayatına hazırlanmaktadırlar.

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Bölümümüz ilk mezunlarını 2018-2019 dönemi sonunda vermiştir. Mezunlarımızın önemli bir bölümü İstanbul’daki sanayi kuruluşlarında çalışmaya başlamışlardır. Öğrencilerimizin gerek staj yaptıkları, gerekse çalıştıkları sanayi kuruluşlarından çok iyi geri beslemeler aldığımızı ifade etmek isterim.

2020-2021 Yılı Güz Yarıyılı başında İngilizce eğitim-öğretime geçilmesi ve öğretim üyesi sayımızın artırılması ile ulusal ve uluslararası alanlarda çok daha iyi bir yere geleceğimizi tahmin ediyoruz. Eğitim-öğretim faaliyetlerimizi alanlarında uzman öğretim üyeleri ile yürütüyoruz. Ayrıca, sürekli geliştirdiğimiz laboratuvar altyapısı ile öğrencilerimize uygulama, deney, araştırma ve imalat yapma olanakları sağlıyoruz. İyi yetişebilmeleri bakımından öğrencilerimize, verilen dersleri zamanında izlemelerini; uygulama, deney ve teknik gezilere katılmalarını ve tasarım ve bitirme projelerine önem vermelerini tavsiye ediyorum.

Aramıza yeni katılan öğrencilerimize keyifli, huzurlu ve başarılı bir üniversite yaşamı diliyorum.

Prof. Dr. Temel SAVAŞKAN

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı