Bölümler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Endüstri Mühendisliği Bölümü; alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören araştırmacı, yaratıcı, yenilikçi, girişimci ve öncü mühendisler yetiştirmek üzere eğitim veren seçkin ve rekabetçi bir bölüm olma vizyonu ile faaliyet göstermektedir. Bölümümüzün misyonu ise, öğrencilerimizin mesleki etik kuralları çerçevesinde, her bakımdan ülkemize ve insanlığa faydalı bireyler olmaları için inovatif, çözüm odaklı, problem çözme becerilerine sahip, nitelikli, tercih edilen ve özgüveni olan endüstri mühendisleri olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Endüstri Mühendisliği, üretim ve hizmet süreçlerinde yer alan ve insan, makine, metot, malzeme, bilgi, enerji, ekonomi, rekabet ve teknoloji matrisinin organizasyonu, optimizasyonu ve yönetimi ile uğraşan bir bilim dalıdır.

Ana mesleki amaç, etkinlik, verimlilik, esneklik, duyarlılık ve bunlara bağlı olarak kârlılık ve yüksek kalitenin gerçekleştirilmesi suretiyle ürün ve hizmetlerle ilgili süreçlerin sürekli geliştirilmesi ve en uygun çözümlerin bulunmasıdır. Bu bağlamda Endüstri Mühendisliği, günümüz ileri teknoloji dünyasındaki tüm bileşenleri bir araya getirmek suretiyle, problemleri fark edip çözebilen nadir mesleklerdendir.

Endüstri Mühendisliği müfredatı, "Bugünün ve Geleceğin Fabrika ve Organizasyonları”nı tasarlamayı ve yönetmeyi gerektiren zor ve karmaşık süreçler dizisi karşısında öğrencileri hazırlayacak şekilde tasarlanır ve zamanın ihtiyaçlarına göre sürekli olarak güncellenir. Temel amaç, bölüm mezunlarına küresel rekabet ortamında ürün ve hizmet üreten çeşitli sektörlerde planlama, analiz, örgütleme, yeni ve sürdürülebilir teknolojilerle karar verme seçenekleri geliştirme, yönetme ve sonuca ulaşma yeteneklerini kazandırmaktır.

Endüstri Mühendisliği bölümü lisans eğitimi; temel bilimler, sosyal bilimler, yönetim ve iletişim bilimleri ve mühendislik derslerinin yanı sıra, bilgisayar programlama, optimizasyon, benzetim, yöneylem araştırması teknikleri, bilgi sistemleri, istatistik, karar verme yöntemleri, üretim planlama, kontrol ve yönetim, proje yönetimi ve inovasyon yönetimi, vb. gibi çağın ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenen disiplinleri kapsamaktadır. Derslerde, bilgisayar desteği ile güncel konular öğrencilere aktarılıp ve vaka çalışması yöntemleri kullanılarak, endüstri ve hizmet sektöründe karşılaşılabilecek gerçek sorunlar çözümlenmektedir. Öğrencilerden derslerde uygulama proje ve ödevlerini yapmaları, stajlarını tamamlamaları ve son eğitim yılında bitirme projelerini başarı ile tamamlayarak sunmaları beklenmektedir.

Mezun olan öğrencilerimiz, yeni yüzyıldaki ürün ve hizmet sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ürün ve hizmet üreten tüm sektörlerde, lojistik, maliye, bankacılık, sigortacılık, sağlık, pazarlama, satış, satın alma, insan kaynakları, kalite, ürün ve süreç geliştirme, araştırma ve geliştirme, yenilikçilik uygulamaları, bilgi yönetimi alanlarında çalışabilirler. Ayrıca insan, makine, metot, malzeme, düzen, bilgi, bilişim ve teknolojinin söz konusu olduğu entegre sistem ve süreçlerin tasarımı, plânlanması, kurulması, işletilmesi ve yönetimi konularında Endüstri Mühendisleri olarak görev alabilirler.

Yüksek Lisans Eğitimi kapsamında, çalışan ve kendini geliştirmek isteyen mühendislere akşamları eğitim veren Endüstri Mühendisliği (Tezli ve Tezsiz) Yüksek Lisans programı mevcuttur. 

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı 

2020-2021

Puan Türü

SAY

Eğitim Dili

İngilizce

Hazırlık

Zorunlu (Sınav Puanına Göre Muafiyetle)

Eğitim Süresi

5 Yıl

Yerleşke Bilgisi

Sütlüce Yerleşkesi

Bölüm Başkanı Mesajı 

Sevgili Öğrenciler,

Endüstri Mühendisliği Bölümü, etkin ve verimli çalışan bütünleşik sistemler tasarlamak için gerekli donanım, malzeme, enerji kaynakları, bilgi sistemleri, insan faktörleri, finansman ve metotlar üzerinde çalışır. Günümüzün endüstri mühendisleri, işletmelerde verimliliği artırma ve kaynakların verimli kullanımı gibi kilit konulardan sorumludur. Endüstri Mühendisliği günümüzün yüksek teknoloji dünyasındaki tüm bileşenleri bir araya getirerek sorunları tanıyabilen ve çözebilen nadir mesleklerden biridir.

Öte yandan, dünyadaki küreselleşme akımları içerisinde rekabet avantajı her geçen gün daha da öncelikli konulardan biri haline gelmekte ve çok uluslu şirketler dünyanın birçok ülkesinde faaliyet göstermektedir.

Bölümümüz, akademi ve iş dünyasından deneyimli akademisyenleri, güçlü altyapısı ve sosyal olanaklarıyla sizi ülkemizde ve dünyada rekabetçi mühendis olarak yetiştirme çabası içindedir.

Bu bağlamda, orta ve uzun vadede Endüstri 4.0'ın gerçekleştirilmesini sağlayan teknolojilerden biri olan sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik endüstri mühendisliği uygulamalarında da uzmanlaşmayı amaçlıyoruz.

Bölümümüz mezunlarına küresel rekabetçi bir ortamda ürün ve hizmet üreten çeşitli sektörlerde yeni ve sürdürülebilir teknoloji ve süreçlerle karar verme, planlama, analiz etme, organize etme, geliştirme ve yönetme becerisi kazandırmaktadır.    

Sizleri bölümümüzde görmekten sevinç duyacağız.

Dr. Öğretim Üyesi Çağrı ÖZGÜN KİBİROĞLU

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı