Fakülte Hakkında
  • HIZLI ERİŞİM
  • EN
  • captcha captcha

Tanıtım

Bilişim çağını yaşadığımız bu yüzyılın en önemli unsuru bilgidir. Bilgiyi üreten, paylaşan, bilim ve teknolojiye dönüştüren ülkeler gelişmekte ve ekonomik katma değerler elde etmektedirler. Bilim ve teknoloji ile ilgilenmeden her türlü kalkınmanın mümkün olmadığı bilinmektedir. Bilimsel çalışmaların teknolojik gelişmelere dönüşmesi için kamu, özel sektör ve üniversitelere büyük görevler düşüyor. Son yıllarda bu işbirliği modeli katma değer üreten ve ekonomik gelişmeleri sağlayan bir yöntem olarak ön plana çıkmıştır.

Bu kapsamda üniversitelerin en önemli görevlerinden birisi bilimsel çalışmalarını kamu ve özel sektör işbirliği ile gerçekleştirerek toplumun faydasına sunmasıdır. Bu görevin yerine getirilmesinde mühendislik fakültelerinin rolü büyüktür. Mühendislik fakülteleri, bilimin teknoloji ile uygulamaya dönüştürülmesine yönelik kuramsal altyapının verildiği ve geleceğin mühendislerinin temel yeterliliklerle donatılması için eğitim-öğretim faaliyetlerinin yapıldığı kurumlardır.

Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak bu anlayış ve vizyon üzerine kurulmuş, faaliyetlerine bu bakış açısına göre yürütmeye çalışmaktadır. Teknoloji ve mühendislik konularındaki güncel gelişmeleri eğitim ve öğretim programlarına yansıtarak; etik kurallar çerçevesinde Türkiye ve dünya ölçeğinde tercih edilen mühendisler yetiştirmek vizyonu ile Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümleri ile geleceğin mühendisleri yetiştirilmektedir.

Fakültemizde bölümlere ait laboratuvarlar, teknolojik donanımlı sınıflar, eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürüten seçkin ve uluslararası deneyime sahip bir akademik kadro bulunmaktadır.

Güncel ve belirli standartlara uygun eğitim-öğretim müfredatı ile mezuniyet sonrası belirli yeterliliklere sahip mühendisler yetiştirerek kolay iş bulma imkânı sağlanmaktadır.

Gelecek rekabetçi ortamda sorgulayan, problem çözme becerisi bulunan, liderlik özgüveni olan ve bilgi-becerisini insanlığın faydasına katkı yapmak üzere çalışan mühendisleri mezun etmek felsefesiyle eğitim-öğretim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Bütün bu duygu ve düşüncelerle bütün öğrencilerimize eğitim-öğretim ve meslek hayatında başarılar diliyorum.