Dekanlık Ofisi
  • HIZLI ERİŞİM
  • EN
  • captcha captcha

Dekanın Mesajı

Bilişim çağını yaşadığımız bu yüzyılın en önemli unsuru bilgidir. Bilgiyi üreten, paylaşan, bilim ve teknolojiye dönüştüren ülkeler gelişmekte ve ekonomik katma değerler elde etmektedirler. Bilim ve teknoloji ile ilgilenmeden kalkınmanın mümkün olmadığı bilinmektedir. Bilimsel çalışmaların teknolojik gelişmelere dönüşmesi için kamu, özel sektör ve üniversitelere büyük görevler düşmektedir. Son yıllarda bu işbirliği modeli katma değer üreten ve ekonomik gelişmeleri sağlayan bir yöntem olarak ön plana çıkmıştır. Bundan sonraki süreçlerde de etkili olacağı değerlendirilmektedir.

Bundan dolayı üniversitelerin en önemli görevlerinden birisi bilimsel çalışmalarını kamu ve özel sektör işbirliği ile gerçekleştirerek toplumun faydasına sunmasıdır. Bu görevin yerine getirilmesinde mühendislik fakültelerinin rolü büyüktür. Mühendislik fakülteleri, bilimin teknoloji ile uygulamaya dönüştürülmesine yönelik kuramsal altyapının verildiği fakültelerdir. Bu fakülteler geleceğin mühendislerinin temel yeterliliklerle donatılması için eğitim-öğretim faaliyetlerinin yapıldığı kurumlardır.

Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bu anlayış ve vizyon üzerine kurulmuş, faaliyetlerine bu bakış açısı ile devam etmektedir. Teknoloji ve mühendislik konularındaki güncel gelişmeleri eğitim ve öğretim programlarına yansıtarak; etik kurallar çerçevesinde Türkiye ve dünya ölçeğinde tercih edilen mühendisler yetiştirmeye çalışmaktadır. Hâlihazırda Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümleri ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Fakültemizde bölümlere ait laboratuvarlar, teknolojik donanımlı sınıflar, eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürüten seçkin ve uluslararası deneyime sahip bir akademik kadro bulunmaktadır.

Güncel ve belirli standartlara uygun eğitim-öğretim müfredatı sayesinde mezuniyet sonrası belirli yeterliliklere sahip mühendisler yetiştirerek kolay iş bulma imkânı sağlanmaktadır.

Gelecek rekabetçi ortamda sorgulayan, problem çözme becerisi bulunan, liderlik özgüveni olan ve bilgi-becerisini insanlığın faydasına katkı yapmak üzere çalışan mühendisleri mezun etmek felsefesiyle eğitim-öğretim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bilgi ömrünün çok kısa sürelere düştüğü günümüzde mezun öğrencilerimizin hayat boyu öğrenim bakış açısıyla kendilerini sürekli yenilemeleri ve geliştirmeleri de önem arz etmektedir.

Öğrenmeyi öğrenme, uygulayarak öğrenme ve öğrenilenlerin uygulamaya geçirilmesi hususu ihmal edilmeden katma değer üretmek üzere mesleki gelişimleri sağlayacak yol haritalarımızı oluşturmamız gerekiyor.

Bütün bu duygu ve düşüncelerle bütün öğrencilerimize eğitim-öğretim ve meslek hayatında başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Halit PASTACI
Dekan